ตัวอย่าง

66

Data Comparison

This image has an empty alt attribute; its file name is Data-Comparison-2.jpg

ตารางคะแนนของทั้งสองทีม